Wojciech i Bonifacy

Wojciech i Bonifacy

Dobrodzień, moje rodzinne miasto, obchodzi w tym roku 650-lecie uzyskania praw miejskich. To zawsze powód, aby dowiedzieć się więcej o historii. Wczoraj jako DFK i lokalne stowarzyszenie historyczne zorganizowaliśmy spotkanie na temat wizyty św. Wojciecha w Dobrodzieniu w 984 r. Kult Wojciecha pielęgnowany jest tu z pokolenia na pokolenie od wieków.

Oczywiście nie ma żadnych dowodów bezpośrednio z tamtego czasu, ale istnieje wiele opisów i wzmianek w późniejszych dokumentach i księgach. Wśród ludności zachowały się także lokalne ślady i tradycje. Jedna z nich prowadzi do nieruchomości, która jest własnością mojej rodziny od ok. 60 lat. To wzruszające wiedzieć, kiedy wspomnimy znaczenie tego świętego, znanego w Polsce i Czechach jako Vojtech/Wojciech, w dziejach Kościoła i Europy Środkowej.

W sobotę w Fuldzie stałem w kościele św. Michała, który jest najstarszym lub jednym z najstarszych kościołów w Niemczech. Kościół ten, zbudowany w stylu przedromańskim, stoi obok katedry w Fuldzie, gdzie w krypcie znajduje się grób św. Bonifacego. Bonifacy, urodzony w Anglii między 672 a 675 r., uważany jest za apostoła i patrona Niemiec, który przez całe życie pracował jako misjonarz i jako biskup na wschód od Renu założył kilka diecezji, m.in. w: Passau, Erfurcie, Salzburgu, Regensburgu, Freising, Eichstätt i Würzburgu. Choć zginął jako męczennik we Fryzji, został pochowany w Fuldzie.

I to właśnie w Fuldzie w 1980 r. papież Jan Paweł II powiedział: – Historia chrześcijaństwa w waszym kraju rozpoczęła się od Bonifacego. Wielu twierdzi, że ta historia dobiega końca. Mówię wam: ta historia chrześcijaństwa w waszym kraju powinna teraz rozpocząć się na nowo, przez was, przez wasze świadectwo ukształtowane w duchu św. Bonifacego.

Święty Wojciech, który po święceniach biskupich w Moguncji udał się przez Śląsk do Pragi, był także misjonarzem, który zginął męczeńską śmiercią na ziemi pruskiej. Dziś uważany jest za patrona Czech, Polski i Prus. Jego grób znajduje się w Gnieźnie od 1000 r. Jan Paweł II mówił o nim także: – Chrońcie, pomnażajcie i przekazujcie dziedzictwo wiary św. Wojciecha.

„Spotkanie” z takimi dwoma filarami Kościoła i historii Europy w czasie Wielkiego Postu niesie ze sobą wiele przemyśleń na temat aktualnej sytuacji Europy, chrześcijaństwa i naszej odpowiedzialności.

Bernard Gaida

Skip to content