Wydarzenia w roku 2023

Wydarzenia w roku 2023 Foto: Canva

Zapraszamy serdecznie na organizowane przez ZNSSK w Polsce w roku 2023 wydarzenia – prosimy o zaznaczenie ich w swoim kalendarzu:

 1. Upamiętnienie ofiar w Łambinowicach / Tragiczny los Niemców na Wschodzie dn. 29.01.2023

Związek upamiętnia tragiczne losy Niemców na Wschodzie. Uroczystość ku pamięci ofiar zapoczątkuje    nabożeństwo,   po    czym    nastąpi     złożenie     wieńców     na      cmentarzu w Łambinowicach.

 1. Projekt „Deutsch AG“ – termin składania wniosków 12.2022

Projekt „Deutsch AG” skierowany jest w szczególności do uczniów 7 i 8 klasy szkoły podstawowej, którzy do 6. klasy uczyli się języka niemieckiego, jako języka mniejszości. Projekt oferuje dwie dodatkowe lekcje tygodniowo, organizowane na terenie szkoły po zakończeniu regularnych zajęć i poza programem nauczania. Dzięki temu uczniowie mają możliwość dalszego rozwoju w zakresie języka oraz zyskania nowych wiadomości z zakresu wiedzy o regionie, kulturze i historii obszaru niemieckojęzycznego. Kontakt: Sybilla Dzumla lub Koordynator Regionalny.

 1. Projekt „Ożywienie Domów Spotkań” – termin składania wniosków: marzec 2023 r.

Projekt „Ożywienie Domów Spotkań” od 2010 roku jest integralną częścią działalności mniejszości niemieckiej realizowanej przez ZNSSK w Polsce. Głównym celem projektu jest ożywienie grup mniejszości niemieckiej poprzez możliwie jak najbardziej niezależne przygotowanie i realizację małych projektów, które przyczyniają się do zachowania i pielęgnowania niemieckiej tożsamości. Kontakt: Sybilla Dzumla lub Koordynator Regionalny.

 1. Projekt „Kursy sobotnie” – termin składania zgłoszeń: luty 2023 r.

Sobotnie kursy ZNNSK to oferta dla dzieci w wieku 6-11 lat. Kursy sobotnie służą przekazywaniu najmłodszemu pokoleniu języka niemieckiego, kultury, historii i tradycji mniejszości niemieckiej. Kontakt pod adresem e-mail: samstagskurs@vdg.pl

 1. Projekt „Jugendbox“ – termin składania zgłoszeń: luty/marzec 2023 r.

Celem projektu „Jugendbox” jest stworzenie młodzieżowych grup teatralnych Mniejszości Niemieckiej w wieku od 12 do 17 lat, które podczas regularnych spotkań warsztatowych przygotowują przedstawienie w języku niemieckim. Kontakt pod adresem e-mail: sgerstenberg@poczta.onet.pl

 1.    54. Zjazd Delegatów ZNSSK + konferencja w dniach 19-21.05.2023 r.

Coroczny Zjazd Delegatów ZNSSK odbędzie się tradycyjnie na górze Św. Anny. Jednocześnie planowana jest konferencja, która odbędzie się dla przedstawicieli organizacji członkowskich bezpośrednio po zebraniu.

 1.    Upamiętnienie ofiar wydarzeń z 1921 r. – 5.07.2023

Od momentu 100 rocznicy wydarzeń roku 1921 na Górnym Śląsku, Związek w kolejną rocznicę pragnie upamiętnić to wydarzenie uroczystą mszą na Górze Św. Anny. Bezpośrednio po ceremonii Bezpośrednio na ceremonii zostaną położone zostaną wieńce pod pomnikiem.

 1.    Pielgrzymki Mniejszości Niemieckiej w 2023 r.:
 • Pielgrzymka Mniejszości Narodowych i Etnicznych na Górę św. Anny,  dnia 04.06.2023
 • Pielgrzymka do Barda Śl., dnia 09.07.2023 r.
 • Pielgrzymka do Wambierzyc, dnia 13.08.2023 r.
 • Pielgrzymka do Sanktuarium Maria Hilf do Zlatých Hor w Czechach, dnia 16.09.2023
 • Pielgrzymka do Trzebnicy, dnia 11.11.2023
 1. „Dzień Żałoby Narodowej”: 12.11.2023

 Te  dnia wspominani  są  polegli  żołnierze  i  cywile,  którzy  padli  ofiarą  wojny,  przemocy i prześladowań narodowosocjalistycznych w krajach okupowanych i w samych Niemczech. Dla upamiętnienia ofiar wszystkich wojen i konfliktów w Katedrze Opolskiej odbywa się nabożeństwo ekumeniczne.

 1. „Quempas“: 02.12.2023

 Quempas to ewangelicka uroczystość związana ze śpiewem przez chóry pieśni adwentowych w języku niemieckim i łacińskim. W Miastku Quempas obchodzony jest od 1995 roku.

Skip to content