Wydarzenia w roku 2024

Wydarzenia w roku 2024 Foto: Canva

Zapraszamy serdecznie na organizowane przez ZNSSK w Polsce w roku 2024 wydarzenia – prosimy o zaznaczenie ich w swoim kalendarzu:

 1. Upamiętnienie ofiar w Łambinowicach / Tragiczny los Niemców na Wschodzie dn. 28.01.2024

Związek upamiętnia tragiczne losy Niemców na Wschodzie. Uroczystość ku pamięci ofiar zapoczątkuje    nabożeństwo,   po    czym    nastąpi     złożenie     wieńców     na      cmentarzu w Łambinowicach.

 1. Projekt „Deutsch AG“ – termin składania zgłoszeń: czerwiec 2024 r.

Projekt „Deutsch AG” skierowany jest w szczególności do uczniów 7 i 8 klasy szkoły podstawowej, którzy do 6. klasy uczyli się języka niemieckiego, jako języka mniejszości. Projekt oferuje dwie dodatkowe lekcje tygodniowo, organizowane na terenie szkoły po zakończeniu regularnych zajęć i poza programem nauczania. Dzięki temu uczniowie mają możliwość dalszego rozwoju w zakresie języka oraz zyskania nowych wiadomości z zakresu wiedzy o regionie, kulturze i historii obszaru niemieckojęzycznego. Kontakt: Sybilla Dzumla lub Koordynator Regionalny.

 1. Projekt „Ożywienie Domów Spotkań” – termin składania wniosków: od marca 2024 r.

Projekt „Ożywienie Domów Spotkań” od 2010 roku jest integralną częścią działalności mniejszości niemieckiej realizowanej przez ZNSSK w Polsce. Głównym celem projektu jest ożywienie grup mniejszości niemieckiej poprzez możliwie jak najbardziej niezależne przygotowanie i realizację małych projektów, które przyczyniają się do zachowania i pielęgnowania niemieckiej tożsamości. Kontakt: Sybilla Dzumla lub Koordynator Regionalny.

 1. Projekt „Kursy sobotnie” – termin składania zgłoszeń: luty 2024 r.

Sobotnie kursy ZNNSK to oferta dla dzieci w wieku 6-11 lat. Kursy sobotnie służą przekazywaniu najmłodszemu pokoleniu języka niemieckiego, kultury, historii i tradycji mniejszości niemieckiej. Kontakt pod adresem e-mail: samstagskurs@vdg.pl

 1. Projekt „Jugendbox“ – termin składania zgłoszeń: marzec 2024 r.

Celem projektu „Jugendbox” jest stworzenie młodzieżowych grup teatralnych Mniejszości Niemieckiej w wieku od 12 do 17 lat, które podczas regularnych spotkań warsztatowych przygotowują przedstawienie w języku niemieckim. Kontakt pod adresem e-mail: sgerstenberg@poczta.onet.pl

 1.    55. Zjazd Delegatów ZNSSK + konferencja w dniach 10-12.05.2024

Coroczny Zjazd Delegatów ZNSSK odbędzie się tradycyjnie na górze Św. Anny. Jednocześnie planowana jest konferencja, która odbędzie się dla przedstawicieli organizacji członkowskich bezpośrednio po zebraniu.

 1.    Upamiętnienie ofiar wydarzeń z 1921 r. 

Od momentu 100 rocznicy wydarzeń roku 1921 na Górnym Śląsku, Związek w kolejną rocznicę pragnie upamiętnić to wydarzenie uroczystą mszą na Górze Św. Anny. Bezpośrednio po ceremonii Bezpośrednio na ceremonii zostaną położone zostaną wieńce pod pomnikiem.

 1.    Pielgrzymki Mniejszości Niemieckiej w 2024 r.:
 • Pielgrzymka Mniejszości Narodowych i Etnicznych na Górę św. Anny, dnia 02.06.2024
 • Pielgrzymka do Barda Śl., dnia 14.07.2024
 • Pielgrzymka do Wambierzyc, dnia 11.08.2024
 • Pielgrzymka do Sanktuarium Maria Hilf do Zlatých Hor w Czechach, dnia 21.09.2024
 • Pielgrzymka do Trzebnicy, dnia 09.11.2024
 1. „Dzień Żałoby Narodowej”: 17.11.2024

 Te  dnia wspominani  są  polegli  żołnierze  i  cywile,  którzy  padli  ofiarą  wojny,  przemocy i prześladowań narodowosocjalistycznych w krajach okupowanych i w samych Niemczech. Dla upamiętnienia ofiar wszystkich wojen i konfliktów w Katedrze Opolskiej odbywa się nabożeństwo ekumeniczne.

 1. „Quempas“

 Quempas to ewangelicka uroczystość związana ze śpiewem przez chóry pieśni adwentowych w języku niemieckim i łacińskim. W Miastku Quempas obchodzony jest od 1995 roku.

Skip to content